Θ.ΚΟΡΔΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Άσκρη Θηβών, Τ.Κ.32002
Τηλ.:(22620) 67210 Fax: (22620) 67747

E-mail